Thiết kế và xây dựng Website mạng xã hội

Thiết kế và xây dựng Website mạng xã hội

Mạng xã hội là nơi kết nối các thành viên cùng sở thích trên Internet theo những mục đích khác nhau không phân biệt không gian và thời gian.
Mạng xã hội là trạng thái phát triển cao của các dạng forum, blog, chat … tại đây các cá nhân có thể chia sẻ và trao đổi một cách đơn giản và nhanh chóng thể hiện được cái tôi cá nhân đặc biệt cũng như nhu cầu kết nối cao.
Chúng ta đã nhận thấy sự thành công lớn của Facebook, Twitter, Linkedin, … thực sự mạng xã hội là những mỏ tài nguyên vô cùng lớn của thế giới kết nối dựa trên sức mạnh Internet.

Thiết kế Website Mạng xã hội
Hiện tại ở Việt Nam nhiều đơn vị lớn đã đầu tư vào các mạng xã hội và còn nhiều thị trường ngách tiềm năng chưa được phát triển. Chúng tôi với đội ngũ chuyên gia sẽ hỗ trợ các đơn vị mong muốn xây dựng Website mạng xã hội đặc có thể phát triển được sản phẩm chất lượng, mạnh mẽ.
Mạng xã hội bao gồm các thực thể tương tác với nhau, mỗi thực thể là một cá nhân, doanh nghiệp hay một tổ chức nào đó. Mục tiêu của mạng xã hội thông thường bao gồm:

  • • Tạo ra một hệ thống trên nền Internet cho phép người dùng giao lưu và chia sẻ thông tin một cách có hiệu quả, vượt ra ngoài những giới hạn về địa lý và thời gian.
  • • Xây dựng lên một mẫu định danh trực tuyến nhằm phục vụ những yêu cầu công cộng chung và những giá trị của cộng đồng.
  • • Nâng cao vai trò của mỗi công dân trong việc tạo lập quan hệ và tự tổ chức xoay quanh những mối quan tâm chung trong những cộng đồng thúc đẩy sự liên kết các tổ chức xã hội.

Nếu đang mong muốn:

  • Xây dựng một mạng xã hội đặc thù.
  • Xây dựng mạng xã hội mạnh mẽ, quy trình quản lý và chăm sóc người dùng thân thiện
  • Xây dựng mạng xã hội tối ưu, đáp ứng yêu cầu SEO tốt nhất và hỗ trợ các chiến dịch marketing online tổng thể.
  • Xây dựng mạng xã hội riêng biệt, khác biệt mang lại lợi thế cạnh tranh.
  • Tìm đơn vị thấu hiểu thị trường, khả năng xây dựng từ đầu hệ thống tùy biến theo yêu cầu khách hàng.

Chúng tôi có thể giúp những điều bạn, quý đơn vị mong muốn. Hãy liên hệ Mr.Hiển 0912268046

www.dndvietnam.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>