Tag : website thương mại điện tử

Thiết kế Website hệ thống thương mại điện tử chuyên nghiệp

Website thương mại điện tử mang tính đặc thù thương mại, website không còn đơn thuần là trang chia sẻ giới thiệu thông tin mà còn kết nối, giao dịch mua bán sản phẩm dịch vụ trên hệ thống. Trang thương mại điện tử thành công cần mạng lại sự thân thiện, tốc độ xử [...]