Tag : mạng xã hội

Thiết kế và xây dựng Website mạng xã hội

Thiết kế và xây dựng Website mạng xã hội Mạng xã hội là nơi kết nối các thành viên cùng sở thích trên Internet theo những mục đích khác nhau không phân biệt không gian và thời gian. Mạng xã hội là trạng thái phát triển cao của các dạng forum, blog, chat … tại [...]