IDG đầu tư vào Violet, thị trường eLearning 2013 sẽ khởi sắc?

Ngày 13/03, IDG và Tinhvan đã đầu tư vào Violet. Đây là tín hiệu tốt cho thị trường giáo dục nói chung và giáo dục trực tuyến nói riêng.
Violet là trang chuyên về chia sẻ tài liệu, kinh nghiệm về lĩnh vực giáo dục. Các thành viên có thể sử dụng kho tài liệu khổng lồ hơn 4 triệu văn bản để ứng dụng cho công tác học tập và đào tạo, Hiện tại Violet đã có hơn 1 triệu thành viên, lượng hoạt động trên violet đạt độ tin tưởng cao. Yếu tố này là yếu tố quan trọng cho bất kỳ một trang mạng cộng đồng nào.

Violet không phải là trang đầu tiên về thị trường giáo dục mà IDG đầu tư, trước đó IDG đã đầu tư hocmai, topica và cũng đã để ý đến một vài đơn vị khác. Qua lần đầu tư này chúng ta thấy chiến lược của IDG bắt đầu tập trung vào các thị trường ngách tiềm năng và tìm kiếm đơn vị đang giữ các vị thế trong thị trường đó.
Như các bài chia sẻ trước, niềm tin vào thị trường giáo dục đang định hình một cách rõ nét hơn. Nhiều cá nhân, đơn vị đã nghiên cứu thị trường này một cách nghiêm túc và có bài bản, elearning không còn là một khái niệm xa lạ nữa.
Năm 2011 là năm của mô hình Groupon. Năm 2012 là năm của SoLo cụ thể là vào các mảng ẩm thực, đặt món. Năm 2013 liệu phân khúc nào sẽ sôi động?

Ngày 14/03/2013
Nguyễn Trí Hiển,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>