Category : Tin tức

IDG đầu tư vào Violet, thị trường eLearning 2013 sẽ khởi sắc?

Ngày 13/03, IDG và Tinhvan đã đầu tư vào Violet. Đây là tín hiệu tốt cho thị trường giáo dục nói chung và giáo dục trực tuyến nói riêng. Violet là trang chuyên về chia sẻ tài liệu, kinh nghiệm về lĩnh vực giáo dục. Các thành viên có thể sử dụng kho tài liệu khổng lồ [...]