Category : Giáo dục trực tuyến, eLearning

Những bước đi chiến lược nào cho thị trường giáo dục trực tuyến!?

Đầu năm chúng ta được chứng kiến việc IDG tiếp tục đầu tư vào thị trường Giáo dục bằng cách rót vốn vào trang chia sẻ tài liệu violet. Đây là một nước cờ để mở rộng thêm phạm vi trong lĩnh vực Giáo dục đầy tiềm năng. Gần đây, sau khi đã tham gia [...]

IDG đầu tư vào Violet, thị trường eLearning 2013 sẽ khởi sắc?

Ngày 13/03, IDG và Tinhvan đã đầu tư vào Violet. Đây là tín hiệu tốt cho thị trường giáo dục nói chung và giáo dục trực tuyến nói riêng. Violet là trang chuyên về chia sẻ tài liệu, kinh nghiệm về lĩnh vực giáo dục. Các thành viên có thể sử dụng kho tài liệu khổng lồ [...]