Category : Đầu tư Online

Những bước đi chiến lược nào cho thị trường giáo dục trực tuyến!?

Đầu năm chúng ta được chứng kiến việc IDG tiếp tục đầu tư vào thị trường Giáo dục bằng cách rót vốn vào trang chia sẻ tài liệu violet. Đây là một nước cờ để mở rộng thêm phạm vi trong lĩnh vực Giáo dục đầy tiềm năng. Gần đây, sau khi đã tham gia [...]

Thiết kế và xây dựng Website mạng xã hội

Thiết kế và xây dựng Website mạng xã hội Mạng xã hội là nơi kết nối các thành viên cùng sở thích trên Internet theo những mục đích khác nhau không phân biệt không gian và thời gian. Mạng xã hội là trạng thái phát triển cao của các dạng forum, blog, chat … tại [...]

IDG đầu tư vào Violet, thị trường eLearning 2013 sẽ khởi sắc?

Ngày 13/03, IDG và Tinhvan đã đầu tư vào Violet. Đây là tín hiệu tốt cho thị trường giáo dục nói chung và giáo dục trực tuyến nói riêng. Violet là trang chuyên về chia sẻ tài liệu, kinh nghiệm về lĩnh vực giáo dục. Các thành viên có thể sử dụng kho tài liệu khổng lồ [...]