Cách vào Facebook bị chặn, Update ngày 18/06/2013

Ngày 18/06/2013 các nhà mạng bất ngờ dùng nhiều cách thức chặn Facebook. Để vào Facebook bị chặn các bạn sử dụng cách sau.

Cách vào Facebook hiệu quả!

1. Mở File Hosts: C/Windows/System32/drivers/etc để mở file có tên là hosts.

2. Sửa file hosts: Sau khi đã mở file hosts, di chuyển con trỏ đến cuối file. Rồi bấm Enter. Copy dòng sau vào!

198.98.98.141 www.facebook.com
198.98.98.141 facebook.com
198.98.98.141 upload.facebook.com
198.98.98.141 www.login.facebook.com
198.98.98.141 login.facebook.com
198.98.98.141 apps.facebook.com
198.98.98.141 graph.facebook.com
198.98.98.141 register.facebook.com
198.98.98.141 vi-vn.connect.facebook.com
198.98.98.141 vi-vn.facebook.com
198.98.98.141 static.ak.connect.facebook.com
198.98.98.141 developers.facebook.com
198.98.98.141 error.facebook.com
198.98.98.141 channel.facebook.com
198.98.98.141 bigzipfiles.facebook.com
198.98.98.141 pixel.facebook.com

3. Bấm Save và tắt Notepad.  Tắt trình duyệt bạn đang dùng và vào lại trang facebook.com để kiểm tra kết quả

Chạy tốt trên cả 3 nhà mạng VNPT, FPT, Viettel.

Các bạn Fan của sự kiện có thể vào: https://www.facebook.com/Nexttopevent để chia sẻ và Post bài!

Cách vào Facebook bị chặn!

Chúc các bạn thành công!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>